Address:Guangdong huizhou ZhongKai drain Lin town in the zone
TEL:+86-752-3228550      3228551
FAX:cuhok8@126.com