Address:Guangdong huizhou ZhongKai drain Lin town in the zone
TEL:+86-752-3228550      3228551
FAX:cuhok8@126.com
Your location:index > Contact
Address:Guangdong huizhou ZhongKai drain Lin town in the zone
TEL:+86-752-3228550      3228551
FAX:+86-752-3329316
E-mail:cuhok8@126.com
The url:www.cuhok.com